Advies

Voor o.a. de volgende organisaties en bedrijven zijn uiteenlopende adviezen en  rapporten geschreven op het gebied van huisvesting.

Prijsvraag herbestemming voormalig hoofdkantoor Flakt i.s.m. G-architecten.

TFM (huisvestingsonderzoek laboratoria)
KSG Apeldoorn (algemene adviezen)
VOS Vlaardingen (‘inbreidings’-onderzoek)
Bed & Breakfast Delft (haalbaarheidsonderzoek)
Sauna Delft (locatieonderzoek en haalbaarheidsonderzoek)
Centrale Bibliotheek Rotterdam (ontwikkeling huisvestingsconcept)
TU-Delft Civiele Techniek (‘nieuwe werken’ en interieur onderzoek)
TU-Delft Bouwkunde (handboek  renovatie en aanpassingen)
Brandweer Den Haag (ontwikkelen p.v.e)